+385 1 3314 987


Trg Dr. F. Tuđmana 4, 10290 Zaprešić

Vid 20/20

9. kolovoza 2014. 12:52 Novosti

Kako bi izmjerili kvalitetu vašeg vida doktori se koriste i tablicama (optotipima) za testiranje vida s kojima ste se već upoznali ako ste bili na kontroli vida. Najpoznatija takva tablica je tzv. Snellenova tablica koju je izmislio nizozemski doktor Hermann Snellen 1860-ih godina. Postoje mnoge varijante Snellenovih tablica, no uglavnom su to tablice koje sadrže 11 redova tiskanih slova. U prvom gornjem redu je najčešće samo jedno veliko slovo E. Svaki sljedeći red sadrži različita slova koja se progresivno smanjuju kako idemo prema zadnjem, jedanaestom redu. Što manja slova uspijete pročitati to je vaš vid bolji, a na doktoru je da ustanovi gdje je granica ispod koje vaš vid više nije dovoljno oštar.

Što je to vid 20/20?

Američki standard pretpostavlja da je tablica smještena na zidu 20 stopa (6 metara) udaljenom od očiju pacijenta. Pošto mnoge ordinacije nemaju dovoljno prostora da bi pacijent bio na spomenutoj udaljenosti, koriste se zrcalom kako bi postigli odgovarajući efekt. Tu uvelike pomaže današnja tehnologija pošto se projektori, koji projiciraju tablice na zid, mogu precizno podesiti da se ne gubi na kvaliteti testa. Vid 20/20 smatra se "normalnim" vidom što bi značilo da na udaljensti od 20 stopa (6 m) možete pročitati ono što bi ljudi dobrog vida morali pročitati sa te udaljenosti. To je u pravilu osmi redak Snellenove tablice. Niže redove nije niti potrebno čitati te vrlo mali broj ljudi može pročitati deveti, deseti ili jedanaesti red.

Pretpostavimo da je većina tablica jednako koncipirana i da je u prvom redu samo veliko slovo E. Ako možete pročitati samo to slovo i niti jedno ispod njega, vaš vid je 20/200 (6/60), a to znači da vi sa 6 metara udaljenosti možete pročitati ono što "normalni" ljudi mogu sa 60 metara. Što bi pak značilo da je vaš vid vrlo loš.
 

Vid


Ponekad se Snellenova tablica ne može koristiti. Najbolji primjer je slučaj kada na provjeru vida dođe dijete koje još ne raspoznaje slova. Tada se koristi jednako koncipirana tablica koja umjesto različitih slova sadrži samo slova E koja su okrenuta prema gore, dolje, lijevo i desno te se također progresivno smanjuju u svakom redu. Na pacijentu je da kaže ili pokaže u kojem smjeru je okrenuto slovo E. Studije su pokazale da je ovaj način kontrole vida jednako kvalitetan kao i kontrola standardnim tablicama.

Napomenimo još da je ovakav način testiranja vida samo dio kompletnog pregleda očiju. On pomaže doktoru u određivanju da li vam je potrebno pomagalo za korekciju vida (naočale, kontaktne leće...). Za mjerenje perifernog vida, percepcije boja i kontrasta, očnog tlaka ili općeg stanja mrežnice doktor će morati obaviti detaljnu konrolu.

Kategorija:
Novosti